Collections

Sessùn Oui

sessun-oui-moon-laelia-aloysia-bellis

sac

Moon

voilage fantaisie 65 % polyester, 35 % coton


collier

Laelia

coton, 100 % nickel


bracelet

Aloysia

coton, 100 % nickel


chaussures

Bellis

100 % cuir